Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad backing plate do češtiny

backing plate = opěrná deska; štít bubnové brzdy; pomocná paměť
drum backing plate = štít bubnové brzdy; nosič bubnové brzdy; brake drum backing plate = nosič bubnové brzdy;
drum brake backing plate = štít bubnové brzdy;
backlash   backrest   backslid   backup   backward   backwards   bacon   bad language