Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad background do češtiny

background = pozadí; zadní; hudební kulisa; prostředí; průprava; profil (společenský, kádrový); minulost (někoho); podklad; grafické pozadí; výchova; původ; osvětlit; předpoklady; vzdělání; kádrový profil; biografické údaje; okolnosti; základna; podrobně objasnit
educational background = dosavadní vzdělání; vzdělávací základ;
family background = rodinné prostředí; rodinné poměry;

Příklady překladu slova "background" z webu:

Background check?  Prokádrovali jste ho?
The background material would fit in neatly.  Základ do toho perfektně zapadne.
A little background first.  Nejprve něco z jejich minulosti.
If he gets the background data he needs, it ought to, sir.  Jestli dostane podkladové údaje, které potřebuje, tak by mělo, pane.
I may have some deep background for you.  Mohl bych pro tebe mít nějaké informace o pozadí toho případu.
Wallingford could identify some of the background noise:  Wallingford rozpoznal některé zvuky v pozadí:
As an agrarian himself, he has the right background for the job.  Jako zemědělec má pro to nejlepší předpoklady.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbacking   backing plate   backlash   backrest   backslid   backup   backward   backwards