Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad backflow; backhanded; backhander; backing-up do češtiny


backflow = zpětný tok, tok opačným směrem, téci zpět, protisměrný proud, vratný proud, protiproud

backhanded = dvojsmyslný, pochybný, rozpačitý, nesmělý, váhavý

backhander = výtka, sklenka vína navíc, nepřímý útok, nalévaný zprava, úplatkový, bakšiš, úplatek

backing-up = jet dozadu, couvat, oboustranný tisk, zálohující, podložení, podkladový


Next: backlog; backpack; backplate; backset    boldness; bollix; bollocks; bolt