Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad backfire do češtiny

backfire = zpětný zážeh (motor.); zpětný plamen (motor.); protestní hnutí (přenes.); selhat; porucha v zapalování; zpětné zapálení; střílení do výfuku; zpětné šlehnutí do sacího potrubí; vyzařovat zpět; protioheň; ztroskotat; protipožár; zpáteční výboj
exhaust backfire = střílení do výfuku; bouchání do výfuku;

Příklady překladu slova "backfire" z webu:

But it's certainly going to backfire one day.  Ale jednou z toho stejně bude průšvih.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbackground   backing   backing plate   backlash   backrest   backslid   backup   backward