Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad backbone; backed; backfill; backfilling do češtiny


backbone = hřbet, hřbet knihy, hlavní řetězec, morální odvaha, páteřový rám, páteřní, výdrž, kmenová kolej

backed = couval, podporoval, podložený, podepřený, slepený

backfill = pozadí, zavážka, zásyp, zásypový materiál, zasypávat, základka, zakládat, sypanina, zasypat

backfilling = zakládání, jednostranné škrobení, stěrková úprava, nenosné výplňové zdivo, pozadí, zásypový


Next: backflow; backhanded; backhander; backing-up    boisterous; boisterousness; bold; boldface