Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad back-up do češtiny

back-up = dublování; zálohovat; rezervní; druhý stejný přístroj; vzepření u zákmitu; záloha; záložní; korekce; zdvojující; podpora; pomocný; rezervní ochrana
data back-up = záložní soubor údajů; zabezpečení údajů; stínové údaje;
backer   backfire   background   backing   backing plate   backlash   backrest   backslid