Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad back to do češtiny

back to = zpět k (3. p.); zpět do (2. p.); zpět na (4. p.); stolička
date back to = sahat do (časově); pocházet z (časově); datovat;
go back to = vrátit se k (3. p.); vrátit se do (2. p.); vrátit se; spadat;
handed back to = vrátil (3. p.); vrácený (3. p.);
throw back to = zvrhnout se po (opět); zvrhnout se k (opět);

Příklady překladu slova "back to" z webu:

Back to his life.  Zpátky do života.
Go back to sleep.  Spi dál.
Yes, go back to sleep.  Ano, spi dál.
He took them back to the fire.  Odnesl je k ohni.
I have to get back to him.  Musím se k němu vrátit.
He picked it up, his back to the picture.  Zvedl ho.
Then he tried to hand her back to me.  Potom se mi ji pokusil podat.
Would you like to walk with me back to my car?  Nechceš mě doprovodit k autu?
He slid out of the litter and walked back to them.  Vyklouzl z nosítek a došel k nim.
When are you going to be able to start back to work?  Kdy budeš moct zase nastoupit?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorback up   back-up   backer   backfire   background   backing   backing plate   backlash