Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad back pressure do češtiny

back pressure = protitlak; sací tlak; zpětný tlak; výfukový tlak; zpětné promítání
exhaust back pressure = zpětný tlak výfukových plynů; protitlak výfukových plynů;

Příklady překladu slova "back pressure" z webu:

Some sort of back pressure thing.  Něco se zpětným tlakem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorback to   back up   back-up   backer   backfire   background   backing   backing plate