Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad azimuth do češtiny

azimuth = azimut; odměr; směrový úhel; směrník; azimutální úhel
back azimuth = opačný azimut; zpětný azimut;

Příklady překladu slova "azimuth" z webu:

Why hadn't he heard it before switching the reception azimuth?  Proč to neslyšel dřív, než zapnul přijímací azimut?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbachelor   back panel   back pressure   back to   back up   back-up   backer   backfire