Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad away from do češtiny

away from = od (2. p.); pryč od (2. p.); mimo (2. p.); pryč od něho
branch away from = odbočovat od; odbíhat od; oddělovat se od;
break away from = utrhnout se (komu); uprchnout komu (přen.); upustit od; vzdát se (čeho); rozejít se s; uprchnout;
get away from = utéct z; uniknout z; uprchnout z; dostat; vyhnout se;

Příklady překladu slova "away from" z webu:

Away from here.  Jinde než tady.
Get away from me.  Jdi pryč.
He looked away from it.  Odvrátil zrak.
You took it away from me.  Vy jste mi to sebral.
He had to get away from it.  Musel toho nechat.
It'll be good to get away from it.  Bude dobré se od toho odpoutat.
I had to get his army away from him.  Musím mu odlákat armádu.
By this time the twig is falling away from you.  Ale to už ji nestihneš chytit.
If he was running to the rescue, why away from him?  Kdyby běžel na pomoc, proč by utíkal od něho pryč?
He saw the pier in the distance, and moved away from it.  V dálce spatřil molo a zamířil dál od něj.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorawkward   axle drive   axle drive shaft   axle housing   axle load   azide   azimuth   bachelor