Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad away; awe; awesome; awful do češtiny


away = vzdálený, vzdálen, nepřítomen, daleko, v jednom kuse, venku, odtud, neustále, soustavně, stranou, okamžitě, nepřítomný

awe = bázeň, hrůza, respekt, úzkost, naplnit bázní, strach, naplnit úctou, zděšení, uctivý, posvátná úcta

awesome = hrozivý, strašně dobrý, strašlivý, hrůzyplný, nahánějící hrůzu, hluboce uctivý, dobrý, hrůzný, působivý, velkolepý (pohled)


Next: awfulness; awkwardly; awkwardness; awning    blustering; blusterous; blustery; boa