Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad awareness do češtiny

awareness = uvědomění; povědomí (čeho); připravenost; uvědomování si; vědomí; informovanost; uvědomělost; vědomí (2. p.)
situational awareness = uvědomování si situace; chápaní situace;

Příklady překladu slova "awareness" z webu:

Awareness came to him slowly.  Pomalu se mu vracelo vědomí.
This awareness gave him a level of sensuality beyond articulation.  Vědomí toho, co probíhá, zbystřovalo jeho smysly.
Surely his awareness was too heightened for sleep.  Na to, aby spal, vnímal příliš jasně.
She heard muttering awareness spread through the troop.  Slyšela, jak se mezi ostatními šíří šum pochopení.
Have you used this awareness to test his blood?  Použila jsi toto vědomí při zkoušce jeho krve?
Each day's delay deepened the awareness and deepened the gloom.  Každý den odkladu prohluboval tuto jistotu i všeobecnou sklíčenost.
A cold cloth bathed his face, shocked awareness back into him.  Chladná látka omyla jeho tvář, ten šok mu vrátil vědomí.
Sunday was the normal day for the political awareness session at sea.  Na moři byla neděle obvyklým dnem pro politické školení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraway from   awkward   axle drive   axle drive shaft   axle housing   axle load   azide   azimuth