Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad aware do češtiny

aware = vědomý si; vědomý; uvědomovat si; být si vědom; vědom; informovaný; bdělý; uvědomovat si
be aware = být si vědom; být opatrný;

Příklady překladu slova "aware" z webu:

Aware of her.  Dívaly se na ni.
I'm aware of that possibility.  Jsem si té možnosti vědom.
I'm not aware ...  Nejsem si vědom...
They are hardly aware of the sky.  Sotva si uvědomují, že nějaké nebe existuje.
He was only dimly aware of it.  Sotva si to uvědomil.
Crew members were most keenly aware of the change;  Nejpranikavěji si tu změnu uvě­domovali členové posádky.
Most of the time you weren't aware of it.  Většinou si to ani neuvědomujeme.
Her mouth was dry, and she became aware of pain.  V ústech měla sucho a uvědomila si bolest.
He dozed for a while, and then became aware that he was dreaming.  Zdříml si a pak si uvědomil, že sní.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorawareness   away from   awkward   axle drive   axle drive shaft   axle housing   axle load   azide