Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad awarded do češtiny

awarded = odměněný; udělený; přiřknutý; přidělený; dílo poctěné cenou
be awarded = vyhrát; dostat (cenu);

Příklady překladu slova "awarded" z webu:

He was awarded tenure, she earned a doctorate in romance languages.  On dostal de­finitivu, ona získala doktorát v oboru románských jazyků.
It should be here to be awarded to the victorious team.  Měla by být tady, aby mohla být udělena vítěznému týmu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraware   awareness   away from   awkward   axle drive   axle drive shaft   axle housing   axle load