Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad awake do češtiny

awake = vzbudit se; probudit se; procitnout; vzbudit; probudit; uvědomit si; vyburcovat; bdící; ostražitý; vědom si; zburcovat; jsoucí vzhůru; probuzený; budit se; být si vědom; bdělý; budit; uvědomit si (co)
wide awake = v bdělém stavu; úplně bdělý; neospalý;

Příklady překladu slova "awake" z webu:

He's awake again.  Je zase vzhůru.
You stay awake now!  Buď pořád vzhůru!
They were all awake now.  Nyní byli již všichni vzhůru.
It doesn't keep them awake nights.  Nebudí se kvůli tomu po nocích.
To ask you to stay awake is too much.  Nechci vás okrádat o další odpočinek.
For that you must be very awake and very alert.  Na to musíte být náramně pohotový a dávat dohry pozor.
Three hours of sleep, and he was awake by eight.  Tři hodiny spánku a v osm byl vzhůru.
I did not want to frighten my wife awake with a scream.  Soustřeďoval jsem se na to, abych ústa držel zavřená.
After a gentle and dreamy start, the island was awake now.  Po klidném a zasněném probouzení byl teď ostrov naprosto vzhůru.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraward   awarded   aware   awareness   away from   awkward   axle drive   axle drive shaft