Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad avow; avowal; avowed; avulsion do češtiny


avow = doznat, přiznat, netajit se, ospravedlnit, prohlásit, hlásit se k (3. p.)

avowal = přiznání, doznání, přihlášení se, uznání, přijímání

avowed = otevřený, uznaný, uznávaný, zřejmý, nepokrytý

avulsion = utržení, avulze, vytržení, odplavení ornice na cizí pozemek, evulze, naplavenina


Next: awaken; awakening; awards; awash    blunderer; blunt; blunting; bluntly