Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad avoid do češtiny

avoid = vyhnout se (3. p.); vyvarovat se (2. p.); vystříhat se (2. p.); varovat se; zbavit účinnosti; zabránit; vyhýbat se; uniknout; zrušit; stranit se; uchránit se; obcházet; zrušit platnost; vyloučit (vyhnout se); anulovat; uhýbat před (7. p.); opomíjet
null and avoid = neplatný (smlouva ap.);

Příklady překladu slova "avoid" z webu:

Avoid it.  Vyhni se mu.
You must avoid the new strains of pneumonia.  Musíš se bránit proti novým kmenům bakterií zápalu plic.
How do we avoid the trap?  Jak se vyhnout té pasti?
I think we can avoid that.  Ohrožení se můžeme vyhnout.
They were smart enough to avoid cotton.  Byli alespoň natolik chytří, že se zbavili bavlny.
New rules would be added to avoid the mistakes.  Zaváděla se nová pravidla, aby se tyto chyby odstranily.
And for that, they would condemn and avoid him.  Budou jím opovrhovat a budou se mu vyhýbat.
We want none of that if we can avoid it.  Nic takového nechceme, pokud se tomu můžeme vyhnout.
He jerked his head back in surprise and couldn't avoid smiling.  Překvapeně trhl hlavou nazpět a bezděky se usmál.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoravoidance   awake   award   awarded   aware   awareness   away from   awkward