Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad aviation do češtiny

aviation = létání; letecký; letecký průmysl; letecké zdravotnictví
commercial aviation = létání komerční; obchodní letectvo; dopravní letectvo;

Příklady překladu slova "aviation" z webu:

But of how many areas of aviation could the same thing be said?  Ale o kolika oblastech letectví by se dalo říci totéž?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoravoid   avoidance   awake   award   awarded   aware   awareness   away from