Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad average do češtiny

average = průměr; průměrný; dělat průměrně (činit průměrně); činit průměrně; pojistná událost; havárie; odhadovat; zjistit; vypočítat průměr; činit v průměru; uvést na průměr; nivelizovat; střední; průměrná hodnota; škoda způsobená na moři; franšíza; střední cena
arithmetical average = aritmetická střední hodnota; aritmetický průměr;
general average = společná havárie; Dispaš; velká havárie; všeobecná havárie;
geometric average = střed geometrický; geometrický průměr;
moving average = klouzavý průměr;

Příklady překladu slova "average" z webu:

What's the average case worth?  O kolik jde v průměrném případu?
How could an average street bum acquire dynamite?  Jak by si takový pobuda z ulice mohl obstarat dynamit?
This is not your average investigative job.  Tohle není takové to vaše obyčejné pátrání.
They've had a quiet upbringing, an average life.  Měly poklidnou výchovu, průměrný život.
Oh, a very useful philosophical animal, your average tortoise.  Oh, taková průměrná želva je velmi užitečné filozofické zvíře.
Needless to say, it is devastating to the average budget...  Není nutné dodávat, že pro běžnou kapsu je to tady zničující...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraverage adjuster   average cost   averment   aviation   avoid   avoidance   awake   award