Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad average cost do češtiny

average cost = průměrná cena; průměrné náklady; metoda průměrných nákladů
short-run average cost = krátkodobé průměrné náklady; průměrné náklady v krátkém období;
averment   aviation   avoid   avoidance   awake   award   awarded   aware