Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad average adjuster do češtiny

average adjuster = dispašér; havarijní komisař; dispaš
general average adjuster = dispašér; havarijní komisař;
average cost   averment   aviation   avoid   avoidance   awake   award   awarded