Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad avalanche; avarice; avaricious; avatar do češtiny


avalanche = příval, zavalit, lavinový proces, lavinový, sněhová lavina

avarice = hrabivost, lakota, skoupost, hrabivý, lakomost, mamonářství

avaricious = hrabivý, skoupý, lakotný, ziskuchtivý, mamonářský, lačný peněz

avatar = avatarský, ztělesnění, vtělení, fáze, stadium


Next: avenue; averse; aversion; avert    blowout; blowpipe; blowtorch; blowup