Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad available do češtiny

available = dostupný; dosažitelný; k dispozici; přístupný; po ruce; vhodný; platný; užitečný; prospěšný; k dostání; na skladě; využitelný; upotřebitelný; disponibilní; při ruce; volný; dodatelný; jsoucí k dispozici; přípustný; vstřícný (žena); lze dodat; povolný
be available = být k dispozici; existovat;
facilities available = zařízení jež jsou k dispozici; zařízení jež jsou k dispozici;
made available = k dispozici; zpřístupněný;
make available = zpřístupnit; dát k dispozici (3. p.); uvolnit něco;

Příklady překladu slova "available" z webu:

It's available in the clerk's office.  Je k dispozici v kanceláři soudu.
Perhaps they're available there.  Tamější se snad dají využít.
I've sources not available to either of you.  Mám prostředky, jaké žádný z vás nemá.
You guys call every available agent.  Hej, mládenci, sežeňte mi co nejvíc agentů.
She could find only five available now.  A ona jich teď dokázala najít jen pět!
Minutes of the last meeting are available if any of you care.  Novými body jednání jsou:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraverage   average adjuster   average cost   averment   aviation   avoid   avoidance   awake