Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad autumn do češtiny

autumn = podzim; podzimní; stříž podzimní ovčí

Příklady překladu slova "autumn" z webu:

Autumn and spring are the best times to be here.  Nejpříjemnějšf je podzim a jaro.
First autumn came, then winter.  Přišel první podzim, pak zima.
The whole autumn must have been unseasonably warm.  Celý podzim bylo asi teplo, což nebývá v této zeměpisné šířce obvyklé.
A small thrill ran through me like an autumn shiver.  Rozechvělo mě to jako list ve větru.
There was grass in his cuffs and a few autumn leaves in his hair.  V rukávech měl trávu a ve vlasech několik suchých listů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorauxiliaries   auxiliary   avail   availability   available   average   average adjuster   average cost