Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad automobile do češtiny

automobile = automobil; auto; automobilový; jet automobilem; motorové vozidlo; automobilní; dopravní nehoda
height of automobile = výška automobilu; mass of the automobile = hmotnost vozidla;

Příklady překladu slova "automobile" z webu:

Somewhere an automobile horn started blaring and didn't stop.  Někde se rozvřeštěl automobilový klakson a nepřestával ječet.
In 1919, skilled automobile drivers were at a premium.  V roce 1919 bylo zkušených šoférů jako šafránu.
Let us say you cut an automobile in half down the middle.  Dejme tomu, že byste udělali řez automobilem právě uprostřed.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorautonomy   autumn   auxiliaries   auxiliary   avail   availability   available   average