Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad automatic do češtiny

automatic = automatický; automat; bezděčný; vyplývající; nutný; samočinný; samopal; mechanický; neuvědomělý; autopilot; řízený autopilotem; automatická pistole; automatizovaný; samočinná zbraň; automatická regulace zapalování
fully automatic = plně automatický; plnoautomatický;

Příklady překladu slova "automatic" z webu:

Automatic pilot.  Automatický pilot.
The automatic feed allowed him to read and copy at the same time.  Automatické podávání mu umožnilo číst a kopírovat současně.
Otto the automatic pilot.  Otto, automatický pilot.
Each carried an automatic pistol.  Každý z nich byl ozbrojen automatickou pistolí.
He ordered his only automatic weapon to the left.  Jedinou automatickou zbraň umístil vlevo.
The chapbook idea was not an automatic turndown, though;  Nápad se sešitovým vydáním však nezapadl;
They appear to be armed with light automatic weapons.  Jsou vyzbrojeni lehkými automatickými zbraněmi.
For the first time, the choppers held men with automatic weapons.  Tyto vrtulníky poprvé nesly muže s automatickými zbraněmi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorautomation   automobile   autonomy   autumn   auxiliaries   auxiliary   avail   availability