Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad authorization do češtiny

authorization = oprávnění; autorizace; zmocnění; přidělení práv uživatelům; pověření; schválení; povolení; ověření; delegování; autorizační; povolovací výměr; plná moc; opravňovací; plná moc
credit authorization = autorizace úvěru; ověření úvěru;
prior authorization = předchozí zmocnění; předchozí povolení;
withdraw authorization = odejmout pověření; odejmout oprávnění;
without authorization = bez autorizace; neoprávněně;

Příklady překladu slova "authorization" z webu:

Including presidential authorization.  Včetně oprávnění od prezidenta.
What is your authorization?  Od koho máte pověření?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorauthorized   authorship   automatic   automation   automobile   autonomy   autumn   auxiliaries