Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad authority do češtiny

authority = autorita (pravomoc); moc; pravomoc; oprávnění; svědectví; odborník; plná moc; zákonná moc; respektování; vrcholná úroveň; úřady
absolute authority = absolutní autorita; naprostá autorita;
administrative authority = správní úřad; správní moc; správní orgán;
appropriate authority = příslušný úřad; příslušný orgán;
by authority = se souhlasem úřadů; z titulu pravomoci; zmocnit;

Příklady překladu slova "authority" z webu:

Authority responded, in a bewildering patter of words.  Výše postavený odpověděl rozzlobenými proudy slov.
Divided authority is no authority.  Rozdělená moc není žádná moc.
He has authority here.  Má právo tu rozhodo­vat.
You are an authority on mri.  Vy jste autoritou na mri.
We are still in authority here.  Stále ještě jsme tu u moci.
We do not lose this authority until the arrival of your mission.  A neztratíme ji až do příchodu vaší mise.
For now, in those regards, that authority is absolute.  Zatím je v těchto záležitostech naše podřízení absolutní.
The problem was that neither boat had authority to shoot.  Problém byl v tom, že ani jedna z lodí nesměla pálit.
But there was no doubt of its majestic authority as it continued:  Avšak když pokračovala, nebylo pochyb o její majestátní váze:
Next the radio would say that he didn't have authority to board.  Nato mu rádio sdělilo, že na vstup na palubu nemá právo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorauthorization   authorized   authorship   automatic   automation   automobile   autonomy   autumn