Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad authorities do češtiny

authorities = úřady; autority; orgány; vrchnost; rozhodnutí vyšších soudů; instance; úřad; orgán; vedení; úřední místa; právní prameny; řídící orgány; vládní orgány; správní orgány; řídicí orgány; odpovědná místa; úřady říkají
county authorities = úřady hrabství; správní úřady hrabství;
customs authorities = celní orgány; celní úřady;
district authorities = okresní úřad; okresní úřady;
judicial authorities = soudní orgány; soudní úřady; dopravní inspektorát; obecní úřad;

Příklady překladu slova "authorities" z webu:

The authorities expect to have the case solved any moment.  Policie se domnívá, že případ bude v dohledné době vyřešen.
What about the authorities down there?  Co tamní úřady?
Too expensive and the first place that the authorities will look.  Je to příliš drahé a tam úřady začnou hledat nejdřív.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorauthority   authorization   authorized   authorship   automatic   automation   automobile   autonomy