Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad authorisation do češtiny

authorisation = oprávnění; autorizace; opravňovací; delegování; oprávnit
engineering authorisation = oprávnění k inženýrské činnosti; oprávnění k inženýrské činnosti;
authorities   authority   authorization   authorized   authorship   automatic   automation   automobile