Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad author do češtiny

author = autor; autorka; tvůrce; spisovatel; spisovatelka; původce; napsat; být autorem; strůjce; průvodce; autorský; iniciátor; zpracovatel; složit hru; pisatelka; strůjkyně; autorský rejstřík
corporate author = spoluautor; korporativní autor;
real author = pravý autor; skutečný autor;
supposititious author = domnělý autor; falešný autor; podvržený autor; vymyšlený autor;

Příklady překladu slova "author" z webu:

He was the author of all my sorrows, of all my misfortune.  To je původce všech mých běd, mého neštěstí.
Are you not the author of a monograph upon obscure nervous lesions?  Nejste ten autor monografie o záhadných nervových poruchách?
I'll credit you as the author of the brief.  Uvedu vás jako autorku té zprávy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorauthorisation   authorities   authority   authorization   authorized   authorship   automatic   automation