Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad authentication do češtiny

authentication = legalizace; ověření (pravosti); důkaz pravosti; prokazování identity; opravňovací; prokázání pravosti; prokázání; autentifikační; autorizace; ověřování; pravost; autentičnost; autentifikace; autentičnost
data authentication = ověření údajů; ověřování údajů;
authenticity   author   authorisation   authorities   authority   authorization   authorized   authorship