Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad austerity; authentic; authentical do češtiny


austerity = úsporný, přísnost, strohost, prostota, střízlivost, válečná úspornost, vážnost, nutná úspornost, strohý, strádání, jednoduchost, uskrovňování

authentic = původní, důvěryhodný, spolehlivý, věrohodný, pravý, hodnověrný, platný, ryzí, opravdový, originální, nefalšovaný, věrný

authentical = nefalšovaný, dokázaný, autentický, originální, věrohodný


Next: authenticate; authoritative; authorize; auto    blockhead; blockhouse; blond; bloodhound