Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad auditorium; auditory; aught; augment do češtiny


auditorium = sál (koncertní), hlediště, aula, dům (koncertní apod.), auditorium, síň, přednášková síň, velká posluchárna, posluchačstvo, posluchači

auditory = auditivní, posluchači, diváci, posluchačstvo, posluchárna, sluchově

aught = něco (zast.), nějak (zast.), jakkoli (zast.), nula (zast.), cokoli

augment = rozšířit (se), rozmnožit, rozmnožit se, zvětšit se, narůst, zvýšit, přidat augment (jaz.), augment (jaz.), nabýt, rozhojnit, umocnit, rozšíři t se


Next: augmentative; augur; augural; augury    blink; blinker; blinking; blip