Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad audit do češtiny

audit = prověřit; audit; zúčtování; bilance; revidovat (účty); kontrolovat (účty); přezkoušet; prověrka; evidence; výkaznictví; účetnictví; prověřovat účetní knihy (výkazy); kontrola (účtů, obch.); prověřovat; monitorovat; vyúčtování; revizní; dozorčí; zkoumání
administrative audit = interní revize; vnitropodniková revize;
annual audit = roční revize; výroční revize; roční audit;
claim audit = revize nároku; revize požadavku pojištěného;
complete audit = úplná revize; komplexní audit; dotazování;

Příklady překladu slova "audit" z webu:

Auditors did not eat.  Auditoři nejedli.
It's an auditory phenomenon.  Je to sluchový jev.
Don't tell me the swarms have auditory sensors, too.  Nepovídej mi, že roje mají i sluch.
With the footlights gone, they could see the auditorium more clearly.  Se zhasnutými spodními světly viděli herci jasněji své obecenstvo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorauditor   auger   augmentation   aural   aureole   auspices   authentication   authenticity