Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad audience do češtiny

audience = publikum; obecenstvo; audience; posluchačstvo; diváci; slyšení; sluch; posluchači; návštěvníci; diváctvo; publikum
appreciative audience = uznalé obecenstvo; vnímavé obecenstvo; vděčné obecenstvo;
captive audience = nedobrovolné publikum; nedobrovolné obecenstvo;
demanding audience = náročné publikum; náročné obecenstvo;
passive audience = pasivní publikum;

Příklady překladu slova "audience" z webu:

The audience is ended.  Slyšení skončilo.
To the audience he says:  Posluchačům praví:
I'm the last audience you'll have, and you know it.  Jsem poslední obecenstvo, které máš, a ty to víš.
Hiromatsu entered the immense audience room.  Hiromacu vstoupil do obrovské audienční síně.
They were in the great audience room.  Byli ve velké audienční síni.
He was as certain of his audience as any man could ever hope to be.  Byl si svými posluchači tak jistý, jak si jen vůbec mohl přát.
He gave his wife a quick kiss, audience and all.  Zběžně svou ženu políbil.
I've never fought a war in front of an audience before.  Nikdy jsem ještě nebojoval ve válce před obecenstvem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraudit   auditor   auger   augmentation   aural   aureole   auspices   authentication