Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad audacious; audio; auditing; audition do češtiny


audacious = smělý, neohrožený, drzý, troufalý, nestoudný

audio = zvuk, zvukový, nízkofrekvenční technika, nízkofrekvenční, elektroakustický, elektroakustika, sluchový, reprodukce zvuku, slyšitelný, hovorový, hlasový, tónový

auditing = prověřování, revizní, zkoumání účtů, psaní protokolu, audit, revize účtů, přezkoušení, ověření, prověřující, revidující (účty), revidování, protokolování


Next: auditorium; auditory; aught; augment    blimp; blindage; blindfold; blinding