Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad attribute do češtiny

attribute = atribut; vlastnost; přisuzovat; rys; přívlastek; znak; symbol; přídomek; příznak; přičítat; připisovat; přiřknout; podkládat; charakteristický znak; přisoudit; nezbytná vlastnost; atributový; charakteristický rys; přiřadit; přísudek; přičítat
data attribute = atribut dat; určující charakteristika dat;
integer attribute = atribut celého čísla; celočíselný atribut;
structure attribute = atribut struktury (PL/ 1); strukturový atribut;

Příklady překladu slova "attribute" z webu:

Why should you attribute any importance to so grotesque an object?  Proč vůbec přikládáte důležitost tak groteskní věci?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorattrition   auction   audience   audit   auditor   auger   augmentation   aural