Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad attraction do češtiny

attraction = atrakce; přitažlivost; přitažlivý; půvab; kouzlo; lákadlo; přitažení; přitažlivá síla; atrium; dopravní atraktivita; zaujetí; přitahování; spádový obvod
gravitational attraction = přitažlivost zemská; gravitační přitažlivost; přitažlivost; field of attraction = gravitační pole;

Příklady překladu slova "attraction" z webu:

Was their attraction to each other a form of narcis­sism?  Není snad jejich vzájemná přitažlivost výsledkem jakéhosi narcisismu?
What is the… attraction of performing a function?  Jak může být něco přitažlivého na vykonávání funkce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorattribute   attrition   auction   audience   audit   auditor   auger   augmentation