Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad attorney do češtiny

attorney = zmocněnec; plnomocník; zástupce; obchodní zástupce; prokurátor; prokurista; právnický; zplnomocněnec; návladní; právní zmocněnec; generální prokurátor
district attorney = okresní prokurátor; okresní návladní; státní návladní;
state's attorney = státní prokurátor; státní zástupce; disbar an attorney = odejmout oprávnění právnímu zástupci;
letter of attorney = plná moc; plná moc zástupce (oprávnění);

Příklady překladu slova "attorney" z webu:

And her attorney will make it.  A její advokát to tak zahraje.
Stoll ignored the attorney as he finished checking his directory:  Stoll právníka ignoroval a pokračoval v kontrole adresáře:
It doesn't matter, the attorney told them.  Na tom nezáleží, řekl jim advokát.
You might be surprised, the attorney said cryptically.  To byste se divil, pravil právník záhadně.
It was half an hour before the old attorney came back.  Trvalo to půl hodiny, než se starý advokát vrátil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorattraction   attribute   attrition   auction   audience   audit   auditor   auger