Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad attenuate; attest; attestation; attic do češtiny


attenuate = zmírnit, zeslabit (se), zmenšit, zředit, ztenčený, zmenšený, zesláblý, oslabený, zeslabený, oslabit (zřídka), tlumit, zmírnit se

attest = doložit, osvědčit, dosvědčit, vzít do přísahy, nasvědčovat, svědčit, kontrolovat úředně, stvrdit, potvrdit, úředně kontrolovat, osvědčení, legalizovat

attestation = vykonání přísahy, ověření, legalizace, svědectví, potvrzení, atestace, důkaz, vysvědčení, písemné osvědčení, svědecký důkaz, ověřování


Next: attire; attle; attract; attractive    blear-eyed; bleat; bleating; bleep