Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad attentive do češtiny

attentive = pozorný; bedlivý; pečlivý; zdvořilý; laskavý; všímavý; soustředěný; pozorně
be attentive = být pozorný; dávat pozor;

Příklady překladu slova "attentive" z webu:

Rosie had been an attentive student.  Rosie byla její pozornou žačkou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorattenuation   attenuation band   attenuator   attitude   attorney   attraction   attribute   attrition