Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad attention do češtiny

attention = pozornost; ošetření; péče; pozor; zaujetí; vyvolat pozornost; výstraha; dozor; upozornění; výstražný; pozor!; obsluha; pozornostní; pozornost (3. p.)
attract attention = budit pozornost; zaujmout pozornost;
claim attention = vyžadovat pozornost; žádat si pozornost;
close attention = úzká pozornost; blízká pozornost;
command attention = vynutit si pozornost; velet pozor; vyvolat pozornost;

Příklady překladu slova "attention" z webu:

Attention all hands, this is the captain speaking.  Celá posádka pozor, hovoří kapitán.
Again attention zeroed.  Znovu se rozhostilo ticho.
Pay no attention to them.  Nevšímejte si jich.
Again all his attention zeroed.  Znovu zbystřil.
He paid no more attention to her.  Víc si jí nevšiml.
No one was paying any attention to us.  Nikdo nám nevěnoval pozornost.
No one was paying him any attention now.  Teď už mu nikdo nevěnoval pozornost.
How do we get that kind of attention and sympathy?  A jak tuto pozornost a sympatie získáme?
Fache saw who it was and turned his attention to the screen.  Fache si všiml, kdo to je, a obrátil se k obrazovce.
Neither the old woman nor the youth paid any attention to all of this.  Ani stařena, ani mladík tomu všemu nevěnovali pozornost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorattention to   attentive   attenuation   attenuation band   attenuator   attitude   attorney   attraction