Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad attention to do češtiny

attention to = pozornost (3. p.); upozornit na; vyhledávající pozornost
pay attention to = věnovat pozornost (3. p.); dvořit se; povšimnout si; dávat pozor;

Příklady překladu slova "attention to" z webu:

Pay attention to the damn sky!  Hlídej tu zatracenou oblohu!
Pay no attention to them.  Nevšímejte si jich.
Niun paid no attention to him.  Niun si ho nevšímal.
He paid no more attention to her.  Víc si jí nevšiml.
No one was paying any attention to us.  Nikdo nám nevěnoval pozornost.
I had never paid very much attention to her before.  Předtím jsem si ji příliš neprohlížel.
He forced himself closer, directing all his attention to the animal.  Donutil se přistoupit blíž a obrátit veškerou svou pozornost na zvíře.
Fache saw who it was and turned his attention to the screen.  Fache si všiml, kdo to je, a obrátil se k obrazovce.
Neither the old woman nor the youth paid any attention to all of this.  Ani stařena, ani mladík tomu všemu nevěnovali pozornost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorattentive   attenuation   attenuation band   attenuator   attitude   attorney   attraction   attribute