Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad attempt do češtiny

attempt = pokus; pokusit se o (4. p.); zaútočit; usilovat; útok; atentát; pokoušet se zdolat; zkusit; pokusit se; násilně usilovat; pokoušet se; podnikat; atentát na (koho)
assassination attempt = pokus o vraždu; pokus o atentát;
desperate attempt = zoufalá snaha; zoufalý pokus;
intentional attempt = záměrný pokus; úmyslný pokus; make an attempt = pokusit se;

Příklady překladu slova "attempt" z webu:

His attempt at levity died on his lips.  Pokus o frivolní gesto mu odumřel na rtech.
I don't attempt to do so.  Ani se o to nepokouším.
I will not attempt it.  Nehodlám se o to ani pokoušet.
It was a feeble attempt at a joke.  Byl to chabý pokus o žert.
It was a gamble, this attempt at humor.  Tenhle pokus o vtip byl sázkou do loterie.
The slow death for those who attempt to betray me.  A pomalá smrt těm, kdo se mě pokusí zradit.
He was angry now, and made no attempt to stifle it.  Teď byl rozzlobený a nesnažil se to potlačit.
Soldiers held the man although he made no attempt to struggle.  Vojáci ho drželi, ačkoliv se nepokoušel bojovat.
The two men hated each other and made no attempt to be cordial.  Oba muži se navzájem nenáviděli a nesnažili se být k sobě milí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorattendance   attendant   attending   attention   attention to   attentive   attenuation   attenuation band