Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad attain; attainment; attend; attended do češtiny


attain = dostihnout, docílit, dospět k (3. p.), dosahovat, dorůstat, domoct se, dopracovat se, dopracovávat se, dospět, získávat (4. p.), získat

attainment = docílení, vymoženost, výsledek, znalosti, realizace, vzdělání

attend = přijít, chodit, účastnit se (2. p.), ošetřovat (nemocné), léčit, dávat pozor, obstarávat, vyřizovat (co), chodit do (2. p.), chodit na, provázet, doprovázet


Next: attenuate; attest; attestation; attic    bleacher; bleak; bleakness; blear