Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad attack do češtiny

attack = útok; záchvat; napadnout; útočit; zaútočit; útočný; přepadnout; postihnout (nemocí apod.); přístup; pustit se do (2. p.); přepad; koroze; znásilnění; znásilnit; sápat se; zachvátit; zteč; vpadnout; napadení; úder; kritika; kritizovat; násilně napadnout
acid attack = účinek kyselin; působení kyselin;
air attack = letecký úder; letecká zteč; nálet;
airborne attack = útok vzdušných výsadků; zteč výsadkových vojsk;
bilious attack = žlučový záchvat; žlučníkový záchvat; chemické působení; obranný útok;

Příklady překladu slova "attack" z webu:

Attack in night?  Ten noční útok.
It'll attack us.  Zaútočí na nás.
We will attack at dawn.  Zaútočíme při úsvitu!
And if they attack us?  A co když na nás zaútoč?
But they did not attack us.  Ale nenapadly nás.
Which way's he planning to attack me?  Kudy proti mně povede útok?
What were you doing when the attack took place?  Co jste dělal, když začal atentát?
If we had him with us, who'd attack us?  Kdyby jel s námi, kdo by si nás troufl obtěžovat?
He went a few steps forward into the attack center.  Přešel několik kroků do bojového stanoviště.
It also appeared that there would be no gas attack on the barracks.  Vypadalo to také tak, že k žádnému plynovému útoku na kasárna nedojde.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorattacker   attempt   attendance   attendant   attending   attention   attention to   attentive