Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad attachment do češtiny

attachment = připojení; příloha (e-mailu apod.); náklonost; upevnění; oddanost; příchylnost; náklonnost; vazba; spoj; spojení; připevnění; obstavení (majetku); přípojka; vaz; zatčení; vazivo; přítulnost; láska; přídavné zařízení; příslušenství; závěs; adsorpce
additional attachment = přídavné zařízení; přídavný přístroj;
backing-off attachment = podbrušovací zařízení; zařízení na podsoustružení;
fifth-wheel attachment = sedlo tahače; spojka tahače návěsů;
gripping attachment = přídavné upínací zařízení;

Příklady překladu slova "attachment" z webu:

Standard attachment.  To je standardní přídavné zařízení.
He did not really miss the attachments.  Styky s lidmi vlastně ani nepostrádal.
He quickly hooked his safety belt to the nearest attachment;  Rychle se připjal za pás k nejbližšímu držadlu;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorattaché   attack   attacker   attempt   attendance   attendant   attending   attention