Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad attached do češtiny

attached = připojil; připojený; oddaný; oddán; nesený; při; obstavený; zadaný (dívka: mající stálou známost); přivázaný; přidělený; přiloženě; přisedlý; připevněný; upevněný; zastavený účet

Příklady překladu slova "attached" z webu:

Attached to each form were two other letters.  Ke každému formuláři byly přiloženy dva další dopisy.
He attached the label:  K obrazu připojil označení:
It wasn't attached to the wall, she saw;  Viděla, že není připevněná ke zdi;
Anyway, here's the attached configuration.  A tady je konfigurace po napojení.
There was a harness attached to each board.  Na druhé straně desky bylo kožené řemení.
You can't afford to get attached to anyone.  Nemůžeš si dovolit se na někoho vázat.
A copy of the memo was attached to the affidavit.  Kopie memoranda je přiložena k prohlášení.
Surely at the spot where it is attached to the wire.  Jistěže tam, kde je spojena s drátem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorattachment   attaché   attack   attacker   attempt   attendance   attendant   attending