Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad atomization do češtiny

atomization = rozprašování; rozstřikování; atomizace; rozprášení; rozmělnění na prach; rozstřik; rozprášená; jemné rozprašování; atomizovat
fuel atomization = rozprášení paliva; atomizace paliva;
fuel-spray atomization = rozprášení paprsku paliva; atomizace paprsku paliva;
atrophy   attached   attachment   attaché   attack   attacker   attempt   attendance